Katalozi pitanja za eksternu procjenu znanja učenika trećih i šestih razreda će biti dostupni na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od 09.05.2018. godine.

Klik na link: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/katalozi-pitanja-za-eksternu-procjenu-znanja-ucenika-trecih-i-sestih-razreda