Web-redakcija

 

 

 

 

Kako je sve počelo?

28. i 29. februara te prestupne 1992.godine bio je održan Refendum.

64 posto građana BiH se na Referendumu izjasnilo da država Bosna i Hercegovina bude samostalna, suverena i nezavisna država.

Nakon pozitivnog rezultata referenduma, prvog marta 1992.godine proglašena je nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine.Evropska zajednica je 6.aprila  1992.godine priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu, s tim da to priznanje počinje teći od 7.aprila.

 Nakon proglašenja nezavisnosti, Bosna i Hercegovina mijenja državna obilježja.  Zastava sa petokrakom Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, 1992. godine  je zamijenjena. Prva zastava nezavisne BiH, 1992, bila je bijela zastava sa štitom i  sa  ljiljanima .

Zastava  sa ljiljanima je korištena kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine sve do februara1998. , kada je Visoki predstavnik proglasio sadašnju zastavu.

Ove godine se Dan nezavisnosti kao državni praznik obilježava dvadeseti put.