Tim  Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK), 13.05.2016. godine i 18.05.2016. godine organizirao je trening pod nazivom “Jačanje antikorupcijskih kapaciteta institucija Kantona Sarajevo” za predstavnike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, određenih da sarađuju sa navedenim Timom.
image image
Radionice su bile posvećene izradi planova za borbu protiv korupcije i planova integriteta, a sve s ciljem unapređenja svijesti o značaju borbe protiv korupcije.
Ispred naše škole radionicima i seminarima je prisustvovao sekretar iste, Amra Kalabušić.