Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, 22/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-11-30-15507-9/23 od dana 12.01.2023. godine, Odluke Školskog odbora JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, broj: 01-1-82/23 od dana 02.02.2023. godine, direktor škole objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta za poziciju: Sekretar škole.

Više detalja o konkursu pogledajte klikom OVDJE.