Školska 2012/2013. godina

KALENDAR TAKMIČENJA,SMOTRI i MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i PPZ-a KS

 

AKTIVNOSTI

 

N I V O    T A K M I Č E NJ A

Predmet,
smotra,
manifestacija

Općinski

Kantonalni

Federalni

Državni

Svjetski

MATEMATIKA
13.4.2013. 17.4.2013.g.VIII razred  i 18.4 IX maj 2013.
FIZIKA 30.3.2013. 27.4.2013.g.VIII i IX razred 11.5.2013.g.
INFORMATIKA 06.4.2013. 20.4.2013.g

SPORT
ODBOJKA:
Osnovne škole : Prijave do 12.4.2013. g. žrijebanje 17.4.2013.g.
u 10, Centar-Obala Kulina bana 3.
ENGLESKI
JEZIK-prvi
19.4.2013.g
IX razred
Prema terminu organizatora
NJEMAČKI
JEZIK-drugi
18.5. 2013.g.

Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva
april 2013.
(izbor najuspje-šnijih tačaka)
maj 2013. g.
(Dani Kantona)
„Mladi voljenom gradu“  april, maj 2013. (Dani Kantona)
 GEOGRAFIJA 18.4.2013.g.
(IX razred)
25.4.2013.g.
„Knjiga je moj najbolji prijatelj“ juni 2013. Za šk. 2011/12.g. maj (Dani Kantona)
Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva Prema kalendaru Udruženja tehničke kulture Kantona Sarajevo
(organizator)
Saobraćajna takmičenja 18.5.2013.g. prva sedmica juna 2013.g.
Civitas „Projekt građanin“(osn .i srednje škole) 9., 16. i 23. mart 2013. 27.4.2013. Finalna smotra, maj 2013.g.
 Prva pomoć (osn.i srednje šk.) Od 23.3 do 20.4. 2013. 27.4.2013.g. Kraj juna 2013.
Upozoravanje na mine Realizovano u I polugodištu
Vjeronauka 23.4 2013. VIII razred,
24.4.2013. IX r.
Maj 2013

Napomena: Za sva takmičenja detaljnije informacije možete dobiti od stručnih savjetnika Prosvjetno –pedagoškog zavoda.
O terminima takmičenja viših nivoa od kantonalnog, koji nisu evidentirani u Kalendaru, informacije će biti naknadno dostavljene