KALENDAR TAKMIČENJA

Školska 2013/2014. godina

KALENDAR TAKMIČENJA,SMOTRI i MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI Ministarstva za obrazovanje,
nauku i mlade i PPZ-a KANTONA SARAJEVO

AKTIVNOSTI

 

N I V O    T A K M I Č E NJ A

Predmet,
smotra,
manifestacija

Općinski

Kantonalni

Federalni

Državni

Svjetski

MATEMATIKA

12.4.2014.
VII,VIII i IX razred
23.4.2014.g.
VII i VIII razred  i
24.04.2014.
IX razred
maj 2014.
FIZIKA 22.3.2014. 12.4.2014.g. 11.5.2014.g.
INFORMATIKA 29.3.2014. 26.4.2014.g
SPORT
ENGLESKI
JEZIK-prvi
17.4.2014.g Prema terminu organizatora
NJEMAČKI
JEZIK-drugi
16.3. 2014.g. 4.4.2014.g

Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva
april 2014.
(izbor najuspješnijih tačaka)
maj 2014. g.
(Dani Kantona)
„Mladi voljenom gradu“                    april, maj 2014. (Dani Kantona)
 GEOGRAFIJA 28.3.2014.g.
(IX razred)
25.4.2014.g. 4.4.2014.g
„Knjiga je moj najbolji prijatelj“
Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva Prema kalendaru Udruženja tehničke kulture Kantona Sarajevo
(organizator)
Saobraćajna takmičenja 17.5.2014.g. prva sedmica  juna 2014.g.
Civitas „Projekt građanin“(osn .i srednje škole) 12.4.2014.g.
Općine Centar,Stari Grad i Ilidža
26.4.2014.g. Finalna smotra, maj 2014.g.
 Prva pomoć (osn.i srednje šk.) Od 22.3 do 19.4. 2014.g. 26.4.2014.g. 31.5.2014.g.
Upozoravanje na mine Realizovano u I polugodištu
Vjeronauka 01.4. 2014. VIII razred,
02.4.2014. IX r.
Regionalno sredinom aprila 2014.g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Za sva takmičenja detaljnije informacije možete dobiti od stručnih savjetnika Prosvjetno –pedagoškog zavoda.O terminima takmičenja viših nivoa od kantonalnog, koji nisu evidentirani u Kalendaru, informacije će biti naknadno dostavljene.