ENGLESKI JEZIK

U četvrtak, 17. aprila u Zubotehničkoj školi održano je Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika. Naša učenica LAMIJA HADŽIĆ je osvojila 13. mjesto sa osvojenih 82 boda.
Čestitamo Lamiji i nastavnici Ameli Čehajić !
U nastavku pogledajte i ostale rezultate.

 

RESULTS

 

    

Name and surname

 

Code

 Points

 

School

 

1. Aiša Ahmetović

49

95 Osman Nakaš       
2. Rhea Deletić-Mimica

56

94 KŠC-osnovna škola  
3. Ademir  Beširević

08

91 Meša Selimović    
4. Džana Garaplija

27

89 Mehmedalija Mak Dizdar      
5. Ena Palaska

59

88 Silvije Strahimir Kranjčević     
6. Meleka Adrović

38

87 + 20 Čengić Vila I 
7. Benjamin Hasanagić

19

87 + 19 Treća osnovna škola      
8. Esma Karić

34

87 + 18 Musa Ćazim Ćatić      
9. Ishak Hadžibajrić

16

86 Hasan Kikić        
9. Amina Andelija

35

86 Deseta osnovna škola
9. Alden Pokrklić

14

86 Malta
9. Haris Berilo

04

86 Velešićki heroji            
10. Dina Bijelonja

23

85 Fatima Gunić       
10. Aleksandra Savčić

03

85 Pofalići
10. Malik Mustafić

18

85 El- Manar        
10. Džana Sladić

02

85 Zajko Delić Kobilja glava     
11. Ajla Đinalić

44

84 Ćamil Sijarić  
12. Emina Sarajlić

11

83 Hamdija Kreševljaković   
12. Amina Boloban

31

83 Druga osnovna škola  
12. Emir Ganović

41

83 Skender Kulenović      
12. Selma Hercegovac

21

83 Đulistan
12. Armena Kojašević

06

83 Aleksa Šantić 
12. Nejra Kulovac

62

83 Sokolje 
13. Lamija Hadžić

55

82 Šeih Muhamed ef.Hadžijamaković   
13. Hanifa Heljić

15

82 Umihana Čuvidina       
13. Denisa Imamović

60

82 Osma osnovna škola/Amer Ćenanović   
13. Admir Mehmedagić

32

82 Hašim Spahić     
14. Sara Farah Materne

12

81 Safvet beg Bašagić    
14. Džana Avdić

53

81 Nafija Sarajlić      
15. Ismar Begtašević

48

80 Osman Nuri Hadžić     
16. Nedžla Zulfikarpašić

39

79 Alija Nametak 
16. Hanna Helać

37

79 Hasan Kaimija
16. Amar Ismić

43

79 Šesti mart Hadžići          
16. Sara Irving Margaret

51

79 Mehmed beg Kapetanović Ljubušak   
16. Mahir Šehalić

29

79 Peta osnovna škola
17. Sven Stević

22

78 Džemaludin Čaušević    
17. Anesa Pobrić

46

78 Deveti maj Pazarić 
18. Berina Biberović 

24

76 Mirsad Prnjavorac     
18. Elmina Murtić

57

76 Behaudin Selmanović
18. Emina Išerić

50

76 Isa – beg Ishaković
18. Ajla Vesković

61

76 Grbavica II     
19. Amina Kolar

47

75 Četvrta osnovna  
19. Amila Šabanić

58

75 Šesta osnovna škola       
20. Elmedin Šeta

54

73 Deveta osnovna škola 
20. Haruna Bandić

66

73 Kovačići 
20. Šarić Anes

65

73 Grbavica I          
20. Emina  Fazlić

20

73 Podlugovi  
21. Ammar Veljagić

64

72 Vrhbosna
21. Lamija Zijadić

28

72 Vladislav Skarić         
21. Bakir Ovčina

05

72 Saburina
21. Rijad Handžić

33

72 Isak Samokovlija    
22. Mirela Salošević

13

71 Zahid Baručija      
22. Amar Mahović

17

71 Hrasno
23. Elma Muhović 

63

70 Prva osnovna škola
24. Harun Hadžagić

52

69 Izet Šabić Hotonj     
24. Lejla Berbić  

40

69 Sedma osnovna škola
25. Mak Sofić

01

68 Mula Mustafa Bašeskija    
26. Azela Karišik

09

67 Avdo Smajlović  
26. Fatima Salić

45

67 Dobroševići  
27. Tarik Beganović

30

66 Edhem Mulabdić       
27. Denis Herić

10

66 Srednje
28. Kenan Hurić

07

64 Hilmi ef. Šarić Tarčin     
29. Afan Bajraktarević

42

54 Porodice ef.Ramić Semizovac