NJEMAČKI JEZIK

18. maja 2013. godine održano je Kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika. Naša učenica ALINA SUDIĆ je osvojila  11 mjesto. Učenicu je pripremala prof. njemačkog jezika, Arleta Hadžimuratović. ČETITAMO!!! U nastavku možete pogledati plasman svih učesnika takmičenja.

Izvještaj sa Kantonalnog takmičenja iz njemačkog jezika

za osnovne škole u Kantonu Sarajevo 2013. godine

9. razred

IME UČENIKA

ŠKOLA

BODOVI

1.

Kerim Avdić OŠ “Peta Osnovna” 101,5

1.

Amina Babić OŠ “Alija Nametak” 101,5

2.

Emir Pita OŠ “Edhem Mulabdić” 100,5

3.

Enes Zolota Druga osnovna škola 100

4.

Aida Osmanagić OŠ “Ćamil Sijarić” 99

4.

Harun Hajdarević OŠ “Čengić Vila I” 99

5.

Tarik Kolečić  OŠ “Isak Samokovlija” 96

6.

Ajla Prnjavorac OŠ”Safvet-beg Bašagić” 95

7.

Tajra Smajić OŠ “Hasan Kikić” 94

8.

Selma Juzbašić Prva Osnovna Škola 93

9.

Aldina Bozalija KŠC 92,5

9.

Samra Sukić OŠ “Kovačići” 92,5

9.

Nejra Bakal OŠ “Meša Selimović” 92,5

10.

Armin Teskeredžić OŠ “Skender Kulenović” 90

10.

Sumeja Selmanović OŠ “Izet Šabić” 90

11.

Alina Sudić OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” 87,5

12.

Laura-Severina Koehn OŠ “Grbavica I” 87

13.

Dina Drpljanin Osma Oš “Amer Ćenanović” 86,5

13.

Merjem Velagić OŠ “Porodice ef. Ramic” 86,5

13.

Zehra Heljić OŠ “Umihana Čundina” 86,5

14.

Amar Tolo OŠ “Musa Ćazim Ćatić” 86

15.

Ilma Ćosović OŠ “Sokolje” 85

16.

Amila Tanjo OŠ “Zahid Baručija” 83,5

17.

Elmar Košutić  OŠ “Pofalići” 83

18.

Medin Paldum OŠ “Osman Nuri Hadžić” 82

19.

Lejla Izairi OŠ “6. mart” 81

20.

Azra Balić OŠ “Nafija Sarajlić” 79,5

21.

Ilma Subotić OŠ “Velešićki heroji” 77

21.

Irfan Smajević OŠ “Hilmi ef. Šarić” Tarčin 77

21.

Jasmina Kosovac OŠ “Vladislav Skarić” 77

22.

Samra Mujčinović OŠ”Deveta osnovna” 76,5

23.

Armin Medić Treća osnovna škola Illidža 75,5

24.

Hadžera Išerić OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” 74,5

25.

Sabina Ikanović OŠ “Avdo Smailović” 74

26.

Melisa Bašić OŠ “Dobrošević” 73

27.

Nadira Cakaj OŠ “Malta” 71,5

27.

Tarik Selimović OŠ “9. maj” Pazarić 71,5

28.

Faris Salihagić Oš El-Manar 70,5

29.

Aldin Zoranić OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća 67,5

30.

Amel Muratović OŠ “Podlugovi” 65

31.

Belma Hadžić OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” 64

32.

Nermin Mujić OšŠ”Aleksa Šantić” 63

33.

Elvis Hujić “Deveta Osnovna Škola” 62,5

34.

Semra Aliu OŠ “Hrasno” 62

35.

Rijad Zejnilović OŠ “Osman Nakaš” 60

36.

Berina Sadović “Četvrta Osnovna Škola” 58,5

37.

Adela Tatlić OŠ “Vrhbosna” 58

37.

Senad Tiro OŠ “Mehmed-beg-Kapetanović Ljubušak” 58

38.

Esma Dudo Oš “Džemaludin Čaušević” 54,5

39.

Amar Mušinović “Sedma Osnovna Škola” 53

40.

Amina Adrović “Šesta osnovna škola” Illidža 51

40.

Nura Mirvić OŠ “Fatima Gunić” 51

41.

Alma Herić OŠ “Srednje” 49

42.

Fatima Čoraj OŠ “Saburina” 47,5

43.

Lamija Bostandžić Međunarodna Oš 46

44.

Ajla Husić OŠ “Hamdija Kreševljaković” 38,5

45.

Emina Hajdarević OŠ “Behaudin Selmanović” 33,5

46.

Hađer Sinanović OŠ “Hasan Kaimija” 31
Amer Bunar OŠ “Zaim Kolar” 0
Esad Čutura OŠ “Hašim Spahić” 0
Nedim Đelilović OŠ “Grbavica II” 0
Rijad Fejzić OŠ “Zajko Delić” 0

 

 

Predsjednik takmičarske komisije

Benjamin Hedžić, prof