22.01.2018. godine, u ponedjeljak, u Prvoj gimnaziji održana je Druga Google for Education konferencija na kojoj je učešće uzela i naša škola. Naime, u novembru 2017. godine u sarajevskim srednjim i osnovnim školama održana je sedmica online nastave. Cilj ove konferencije je da se pokažu iskustva nastavnika i učenika u realizaciji online sedmice pa je osnovna tema ove konferencije “Online nastava – prednosti i izazovi”. Učešće na konferenciji su ostvarile 23 škole sa oko 180 učesnika i 15 govornika. Konferencija je ponudila zanimljive prezentacije i demonstracije online nastave koristeći Google for Education, Moodle, Edmodo, itd. u sarajevskim školama, forum o online nastavi, tehnološke radionice, izložbu učeničkih postignuća.
Zanimljivo je bilo učestvovanje u diskusiji o prednostima online nastave, izazovima koji imaju nastavnici, učenici i roditelji. Na radionicama su se demonstrirale tehnologije koje se koriste za izvođenje online nastave. Posebna zanimljivost bila je pogledati primjere iz sarajevskih škola predstavljene od samih učenika i nastavnika, o načinu korištenja tehnologije tokom online sedmice.

Nakon registracije učesnika uslijedilo je u 08,30 sati otvaranje konferencije te obraćanje i prezentacija glavnih govornka:

Edhem Čustović, PhD (La Trobe University · School of Engineering and Mathematical Sciences) i Fuad Ćurčić, PhD (Mistral Technologies, Sarajevo BIH / Atlanta USA).

Potom je u 9,30 sati uslijedilo izlaganje i prezentacija teme naše škole. Nastavnica Almira Karčić, zajedno sa učenicama devetog razreda Nurdžihan Drkić i Belmom Karačić prezentirala je temu “Terenska online nastava koristeći Google for Education”, OŠ Šejh Muhamed ef Hadžijamaković. Učenice su na veoma zanimljiv način prezentirale svoja vlastita iskustva sa ovom edukativnom platformom i prednosti koje pruža.

Nakon naših govornika smjenjivale su se teme i govornici: Lejla Mušanović i Dalila Trgo “Online nastava u osnovnim školama – prednosti za nastavnike i roditelje”, Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo; Merima Kurtović Čengić “Edmodo platforma za Online nastavu uz korištenje Google servisa i Google for Education” Prva gimnazija, Sarajevo; Alma Krivdić “Online sedmica koristeći Google for Education platformu”, JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola, Sarajevo; Lamija Šabanović “Iskustva učenja na daljinu kao dopuna redovnom obrazovanju koristeći Moodle”, Srednja ekonomska škola, Sarajevo; Azra Gec “Online nastava koristeći Google Classroom”, Srednja medicinska škola – Jezero, Sarajevo; Lejla Hujdur “Web 2.0. alati u eTwinning projektima nagrađenim Evropskom oznakom kvaliteta (EQL)”, Srednja ekonomska škola, Sarajevo, eTwinning Ambasador za BIH.

U 14,15 sati uslijedila je panel diskusija “Online nastava: prednosti i izazovi za nastavnike, učenike i roditelje”. Panelisti su bili Predrag Puharić (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA), Kemal Bajramović (Agencija za državnu službu BIH), Azemina Njuhović (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo), a moderator panel diskusije Azra Sarić (Mistral Technologies)

U 15,00 sati u sali A održana je radionica: “Administracija Google for Education” (predavač: Fuad Ćurčić). Na radionici je govoreno o unosu novih učenika, nastavnika, osnovne administratorske operacije. Ova radionica bila je namjenjena novim i postojećim administratorima sistema.

U isto vrijeme u sali B održavala se radionica: “Google Classroom” (predavači: Mirela Avdibegović, OŠ “Pofalići”) i Azra Kreho (OŠ “Musa Ćazim Ćatić”). Govorilo se o tome kako se koristi Google Classroom u nastavi, kako se odaju učenici, zadaci i obavijesti. Ova radionica bila je namjenjena nastavnicima.

Konferencije je zatvorena formiranjem zaključaka i podjelom certifikata učesnicima oko 16,00 sati. Konferenciji je prisustvovao i direktor naše škole Kerim Fejzagić.