U subotu 29. septembra održan je Drugi košarkaški turnir za ekipe starogradskih osnovnih škola  u područnoj osnovnoj školi “Sedrenik” u organizaciji Univerzalne škole sporta “Spartakus” i općine Stari Grad u saradnji sa osnovnim školama “Hamdija Kreševljaković” i “Mula Mustafa Bašeskija”. Učestvovali su dječaci osmih i devetih razreda šest starogradskih osnovnih škola. 
Ovogodišnji turnir bogatiji je i zbog učešća učenika  Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, koji su se  takmičili u slobodnom bacanju.

Učenici naše škole, predvođeni nastavnicom Senijom Hadžihajdić, pružili su dobru igru, ali nisu se uspjeli plasirati u finale.

Prvo mjesto osvojila je ekipa OŠ “Saburina”, drugo OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, a treće OŠ “Edhem Mulabdić”. Najuspješnijim ekipama pehare i medalje uručio je načelnik općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić.