23.01.2018. godine, održano je stručno usavršavanje nastavnika/profesora Kulture življenja u zgradi Pedagoškog fakulteta u Sarajevu. Edukaciji je prisustvovala nastavnica Kulture življenja iz naše škole Jasna Zelić. Realizirane su sljedeće teme: “Sticanje znanja o kulturnom naslijeđu u nastavi Kulture življenja” (predavač: ass. Maja Pličanić u periodu od 10,00 do 11,00 sati), “Priprema i realizacija nastavnog sata sa ishodima učenja” (predavač: prof.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić u periodu od 11,30 do 12,30 sati), “Problemsko učenje” (predavač: doc.dr. Sanela Rustempašić u periodu od 13,00 do 14,00 sati).