Udruženje ekologa „ARBORETUM – BOTANIČKA BAŠTA“ koje ima za cilj edukaciju školske omladine o potrebi zaštite i unapređenja životne sredine, organizovalo je manifestaciju za mlade „Sloboda u srcu“ u periodu od 22-24. 05.2019. godine na „Spomen parku Vraca“. U sklopu pomenute manifestacije  upriličena je likovna radionica za 30 učenika osnovnih škola sa temom „Antifašizam“. Radionici su prisustvovali studenti Likovne akademije koji su pomagali učenicima. Akcija je planirana i realizirana u terminu od 10.00 do 12.30 sati. U radionici su učestvovale i tri učenice naše škole : Hošo Hena, Mujak Ajla i Sudić Melina. Učenice su bile u pratnji pedagogice – pripravnice Medine Đipa i pripravnika Alena Bukva.