U srijedu, 30. 05. 2018. godine, održana je edukacija za učenike VI (šestog) razreda iz oblasti prevencije kriminaliteta pod nazivom “Lopov uvijek bude otkriven” koja je obuhvatala i demonstraciju rada službe policijskog psa. Ovaj projekat realizira se u okviru programa “Rad policije u zajednici” u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH. Prezentacija edukativnog sadržaja je u našoj školi održana u školskom holu u 12,25 sati, a cilj je bio povećavanje svijesti djece da se nezakonito ponašanje ne isplati i da lopov uvijek bude uhvaćen.

Učenici su naučili kako prepoznati i pravilno reagovati u slučaju krađe. Za demonstraciju ovog projekta bili su zaduženi policajc iz Prve policijske uprave (PS Stari Grad), Fahrudin Halilović, a pokaznu vježbu sa specijalnim policijskim psima službenici Federalne uprave policije. Djeca su sa zanimanjem slušala i učestvovala u ovoj interaktivnoj radionici na temu krađa, a poseban fokus je stavljen na džeparenje. Učenici su naučili kako da prijave krađu, te šta da urade ako ih neko pokrade.