Međunarodna konferencija na temu poboljšanje kvalitete ranog učenja i podučavanja njemačkog jezika „Deutsch von Anfang an“ održana je u Zagrebu, od 15. do 16.12.2017. godine.
„Deutsch von Anfang an“ je regionalni projekat Goethe-Instituta u kojem osim Bosne i Hercegovine učestvuje još pet zemalja iz regije jugoistočne Evrope i to Hrvatska, Makedonija, Grčka, Srbija i Turska.
Cilj navedenog projekta jeste da se na osnovu provedenih analiza i stručnog usavršavanja ciljanog stručnog kadra (nastavnici njemačkog jezika u osnovnim školama), omogući uvođenje i učenje njemačkog jezika u ranijim fazama osnovnog obrazovanja (prije petog razreda).
Prva faza projekta predstavlja stručno obučavanje petnaest nastavnika njemačkog jezika iz regije s ciljem da postanu „multiplikatori/treneri“ iz oblasti „Rano učenje njemačkog jezika“.
Svi nastavnici su prošli online – obuku Goethe-Instituta, Deutsch Lehren Lernen – Modul 8 „DaF für Kinder“ sa tematskim fokusom na metodičko-didaktičke aspekte podučavanja djece uzrasta do deset godina.
Svi nastavnici su uzeli učešće i na dva specijalistička seminara koja su se održavala u Atini.
Druga faza projekta ima za cilj da obezbjedi stručno savjetovanje nastavnicima koji sudjeluju u projektu. Stručno savjetovanje provode multiplikatori/treneri.
Jedan od tri multiplikatora iz Bosne i Hercegovine, koji učestvuju u ovom projektu je i nastavnica njemačkog jezika iz naše škole, Arleta Hadžimuratović.

U ovaj projekat su iz Kantona Sarajevo uključene Osnovna škola „Sokolje“ i „Prva osnovna škola Ilidža“, a cijeli projekat podržava i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS.
Nakon završetka faze stručnog savjetovanja, od strane „multiplikatora/trenera“ izrađena je analiza i strategija koja će se fokusirati na ključne parametre potrebne za rad sa učenicima u ranijim fazama osnovnog obrazovanja i na temelju predmetne analize i strategije vršit će se stručno usavršavanje nastavnika njemačkog jezika iz cijele Bosne i Hercegovine, a i regiona.
Na završetku dvogodišnjeg regionalnog projekta za poboljšanje kvalitete ranog učenja i podučavanja njemačkog jezika „Deutsch von Anfang an“ održana je i međunarodna konferencija u Zagrebu, od 15. do 16.12.2017. godine.
Rezultati projekta su predstavljeni u obliku brojnih radionica, istraživački orijentiranih izlaganja, prezentacija o stanju ranog učenja njemačkog jezika u zemljama sudionicima projekta te preporuka za učenje i podučavanje njemačkog jezika u ranoj dobi.
Nastavnica Arleta Hadžimuratović je osim što je održala radionicu za nastavnike njemačkog jezika iz zagrebačkih osnovnih škola na temu „Clever denken, flink handeln, stark umsetzen – Deutsch mit Bewegung“ učestvovala i u diskusiji o gorućim pitanjima ranog učenja njemačkog jezika. Organizatori konferencije su Goethe-Institut Istanbul i Centar za europsko obrazovanje (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) u saradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Upućujemo iskrene čestitke našoj kolegici Arleti Hadžimuratović.