10.09.2018. godine, na časovima Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti obilježen  8. septembra, Međunarodnog dana pismenosti čitanjem prigodnih tekstova.