POSJETA VOZILU  E- TRANSFORMER  

Dana 6.12.2017. godine članovi ekološke sekcije sa još nekoliko drugih učenika posjetila je edukativno vozilo E- transformer, koje je bilo na Vilsonovom šetalištu

Kratko predavanje održao nam je gospodin Alem Kupusović koji je objasnio koju vrstu i dijelove EE otpada možemo reciklirati.Takođe je naglasio da će se  u skorije vrijeme postaviti određeni kontejneri za ovu vrstu otpada i to na području Novog Sarajeva.

 

Edukacija je organizovana  u sklopu projekta : Naviku usvojimo EE otpad odvojimo.

Svrha posjete je podizanje   svijesti o zaštiti okoliša i odvojenom odlaganju električnog i elektronskog otpada.Učenike je vodila nastavnica Elvedina Rožajac-Idrizović.

Projekt je organizovao ,

ZEOS eko- sistem.