28.3.2012. u našoj školi održana radionica za učenike 3. i 4. razreda u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i udruženja Naše ptice s ciljem da se učenici upoznaju sa migracionim pticama njihovom fenologijom  i klimatskim uvjetima koji utiču na migraciju ptica.