Već je tradicionalno postalo da se tokom prvog tromjesječja tekuće školske godine fotografišu prvačići u osnovnim školama KS i njihove grupne slike objavljuju u medijima.

I-1 razred sa učiteljicom ALISOM MUJAN

U nastavku možete pročitati njihova imena.

RB PREZIME I IME UČENIKA
1. Bajrović Riad
2. Bublin Berina
3. Čagalj Anvar
4. Divjan Tarik
5. Džekman Naida
6. Dževlan Fatima
7. Herak Faris
8. Hotić Sara
9. Hrvat Faris
10. Karačić Eldin
11. Komar Isabella
12. Mašić Sajra
13. Medar Anida
14. Muranović Edin
15. Papić Anida
16. Pihljak Sead
17. Ratkovčić Karlo
18. Sokolović Nejra
19. Spahić Muhamed
20. Subašić Enra
21. Šahović Umma
22. Tinjak Nidal
23. Trnka Emil
24. Turković Adnan
25. Turković Dženan
26. Vilić Ismail
27. Zaimović Alan
28. Žuga Faruk
29. Žuga Hana