Prezentacija rezultata projekta „Primjena savremene dijagnostičke opreme za testiranje motoričkih sposobnosti i mjerenje morfoloških karakteristika djece i adolescenata Općine Stari Grad“

U utorak, 20. 02. 2018. godine, za članove Vijeća roditelja upriličena je prezentacija rezultata projekta koji uključuje testiranje motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika učenika naše škole pod nazivom  „Primjena savremene dijagnostičke opreme za testiranje motoričkih sposobnosti i mjerenje morfoloških karakteristika djece i adolescenata Općine Stari Grad“ organiziran od strane Kluba borilačkih vještina ORKAN –, a uz saglasnost nadležnog Ministarstva, kao i prethodnu dobivenu saglasnost roditelja.

Projekat je realiziran u našoj školi u prvom polugodištu školske 2017/2018. godine. Cilj studije bio je utvrditi efekte časova Tjelesnog i zdravstvenog odgoja kod djece osnovnih škola. Djeca osnovnih škola obavezna su pohađati časove ovog nastavnog predmeta devedeset minuta sedmično. Studija je dizajnirana tako da nakon inicijalnog testiranja slijedi osam sedmica redovne nastave, nakon čega slijedi finalno testiranje. Nastavnici naše škole Rešad Fočo i Adelina Čuljević bili su zaduženi za sprovođenje nastave. Istraživački tim uz naše nastavnike činili su: Safet Kapo, Denis Čaušević, Ivor Doder, Anida Kapo, Eldar Gurda, Nađa Kapo, Selma Velić i Nedim Čović koji su i prezentirali roditeljima rezultate istraživanja. Ispitano je 38 učenika sedmog i osmog razreda (23 djevojčice i 15 dječaka).

Na osnovu dobijenih rezultata projekta istraživački tim je formirao zaključke i smjernice koje će uveliko pomoći u razvoju djece s ciljem prevencije pojave  pretilosti i povećanja mišićne funkcionalnosti.

Posebne preporuke proizišle iz istraživanja:

–          Prevalenca porasta tjelesne mase i masnog tkiva dešava se za veoma kratko vrijeme,

–          Prevalenca povećanja tjelesne masti je izraženija kod djevojčica nego kod dječaka,

–          Djevojčice su sklonije nakupljanju viscelarne (masti oko organa) tjelesne masti koja smanjuje funkcionalnost organa,

–          Mišićni fitnes i njegova funkcionalnost se poboljšava pod utjecajem nastavnog procesa fizičkog i tjelesnog odgoja,

–          Poboljšanje mišićne funkcionalnosti je podložnije kvalitetnijim promjenama kod dječaka nego kod djevojčica,

–          Ova adaptacija je nastala promjenama koje je izazvala nastava sporta i to na način da je došlo do poboljšanja funkcionalnosti nervnog sistema i suportovanje prirodnog procesa odrastanja (pubertet),

Kako nastavnik može pomoći:

–          Pravilnom i kvalitetnom organizacijom nastave sporta može poboljšati intenzitet koji adekvatno pomaže razvoju i fiziološkom napretku,

–          Kreirati zdravo socijalno okruženje koje prihvata i motiviše djecu sa umanjenim motoričkim sposobnostima,

–          Redovno mjeriti i testirati,

–          Redovno prilagođavati program i rad prema potrebama razreda,

–          Organizirati kratke petominutne prezentacije dijeleći adekvatne savjete o prehrani koja je u skladu sa potrebama uzrasta,

–          Redovno vođenje kartona napretka i grafički prikaz,

–          Redovno obavještavanje roditelja,

–          Zajedno sa djecom praviti kreativne postere u svrhu edukacije.

Nakon prezentacije roditelji su imali priliku da postavljaju pitanja i dobiju adekvatne odgovore od članova istraživačkog tima.