U četvrtak, 13.12.2018. godine, u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo održana je Naučno-stručna konferencija na temu Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi.

   Realizirana su predavanja na sljedeće teme: Uvođenje pedagoške grupe predmeta u sistem visokoškolskog obrazovanja, predavač prof. dr. Dženana Hrustemović; Andragoški pogled na sveučilišteSveučilišni nastavnik između autoriteta uloge i autoriteta osobnosti, predavač prof. dr. Mirjana Mavrak; Informatičke i digitalne kompetencije, predavač mr. Azemina Njuhović; Inkluzija u nastavnom procesu i praksi, predavači doc. dr. Haris Memišević, Amel Kapo, Ma i Azur Kuduzović, Ma.

   Edukaciji je prisustvovala nastavnica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja iz naše škole Adelina Čuljević.

   Osnovna ideja konferencije bila je prezentacija mogućnosti reforme i kreiranja kurikuluma iz različitih obrazovnih sfera koji se prvenstveno odnose na sport, tjelesni i zdravstveni odgoj te naučnih i stručnih dostignuća koja su usko vezana za problematiku inkluzije u nastavi.