Na osnovu ove Upute nastava u našoj školi se nastavlja odvijati od 9,00. Trenutno prema veličini učionica i smjernici da razmak mora biti 2 metra, nastavu u jednoj grupi može pohađati 12 do 13 učenika.

Uputstvo o realizaciji nastave (Prečišćen tekst)