NASTAVNICI PREDMETNE

NASTAVE

Ime i prezime: Maja Hrnjica

Završen fakultet/akademija/stepen:
Pedagoška akademija/Filozofski fakultet/VII

Predmet koji predaje: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Broj godina staža: 23

 

Ime i prezime: Amela Čehajić

Završen fakultet/akademija/stepen:
Fakultet humanističkih nauka/VII

Predmet koji predaje: Engleski jezik

Broj godina staža: 16

Ime i prezime: Mihrija Curić

Predmet koji predaje: Tehnička kultura

 

 

 

Ime i prezime: Samira Bayram

Završen fakultet/akademija/stepen: Pedagoška akademija/Prirodno-matematički fakultet/VII

Predmet koji predaje: Matematika

Broj godina staža: 21

Ime i prezime: Salko Delić

Završen fakultet/akademija/stepen:
Pedagoška akademija/VI

Predmet koji predaje: Matematika, Fizika

Broj godina staža: 31

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime: Branka Popović

Završen fakultet/akademija/stepen:
Muzička akademija/VII

Predmet koji predaje: Muzička kultura

Broj godina staža: 21

Ime i prezime: Ekrem Čorbo

Završen fakultet/akademija/stepen:
Pedagoška akademija/VI
Predmet koji predaje: Likovna kultura
Broj godina staža:
35

 

 

 

Ime i prezime: Nermina Kurtović

Završen fakultet/akademija/stepen: Filozofski fakultet/VII

Predmet koji predaje: Historija, Historija religija

Broj godina staža: 24

 

 

Ime i prezime: Jasna Zelić

Završen fakultet/akademija/stepen: Pedagoška akademija/VI

Predmet koji predaje:
Hemija, Kultura življenja

Broj godina staža: 23

Ime i prezime: Emir Jasenčić

Završen fakultet/akademija/stepen: Pedagoška akademija/VI

Predmet koji predaje: Informatika, Osnove tehnike

Broj godina staža: 16