ŠKOLSKE HIGJENIČARKE

Ime i prezime : Belma Dedić

Broj godina staža: 6

Ime i prezime : Razija Radeljaš

Broj godina staža: 20

Ime i prezime : Refija Boja

Broj godina staža: 9

Ime i prezime : Sabiha Lingo

Broj godina staža: 27