Aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS na realizaciji upisa učenika u prvi razred srednjih škola 2012/2013.

           Kao i svake godine Ministartvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo blagovremeno izvršava sveobuhvatne pripreme za upis učenika u prvi razred srednje škole.

         Ove školske godine osnovnu školu završava 4.700, a naredne ( IX razred kao završni) 2.655 učenika. Također treba imati u vidu da se oko 200 učenika upisuje u privatne srednje škole.

      S ciljem da pomognemo u što kvalitetnijoj pripremi aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola u narednoj školskoj godini, uzimajući u obzir činjenicu da je zbog prekida nastave u februaru 2012. godine nastavna godina produžena za jednu sedmicu, u prilogu vam dostavljamo kalendar upisnih rokova i termine polaganja prijemnih ispita.

Objavljivanje konkursa Predaja i prijem dokumenata Prijemni ispiti Objava rezultata

Prvi konkursni rok

Ponedjeljak,
11. 06. 2012.

Od 11. do 22. 06. 2012. Ponedjeljak, 25. 06. i utorak, 26. 06. 2012. 27. 06 i 28. 06. 2012.

Drugi konkursni rok

Ponedjeljak,

02. 07. 2012.

Od 01. do 03.07. 2012.

Nema prijemnog ispita, boduju se ocjene iz predmeta značajnih za određenu školu

 od 04. do
06. 07. 2012.

Preuzeto sa www. skola.ba