RASPORED POLAGANJA EKSTERNE MATURE

UTORAK,   18.06.2013. godine    –  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;

SRIJEDA,  19.06.2013. godine    –  Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
–  Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
–  Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.
ČETVRTAK, 20 .06.2013. godine   –  Engleski jezik, sa početkom u 09,00 sati;
–  Biologija, sa početkom u 11,00 sati;

U našoj školi nijedan učenik se nije opredijelio za izborne predmete Hemija/Kemija i Fizika