DRAGI UČENICI I CIJENJENI RODITELJI,

koristimo se prilikom da Vas infomiramo da su završene sve aktivnosti u vezi sa izradom ispitnih kataloga za eksternu maturu u školskoj 2013/2014. godini.
Obavještavamo Vas da će ispitni katalozi, koji sadrže vodiče za svaki predmet iz kojeg se polaže eksterna matura – obavezni i izborni predmeti, kao i vodič – prilagođeni nivo za učenike u inkluzivnom obrazovanju, biti objavljen na web stranici Ministarstva u ponedjeljak 20.januara 2014. godine.
Preuzeto sa www.mon@mon.ks.gov.ba