KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u 2014/2015. godini

 Na osnovu čl. 57., 62., 77. i 78. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
 
K O N K U R S
 
za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2014./2015. godini
Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini traje od 19. juna do 03. jula 2014. godine.
 
Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju – sportsko izborno područje polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke sposobnosti.
Kandidati koji konkurišu u ostale srednje škole ne polažu prijemni ispit.

Preuzeto sa www.mon.ks.gov.ba