2.polugodišteDRUGO POLUGODIŠTE za školsku 2014/2015.  počinje u četvrtak, 29.01.2015. godine prema već ranije najavljenom rasporedu smjena.I smjena su učenici predmetne nastave . Nastava počinje u 8,00 sati. II smjena su učenici razredne nastave sa početkom  u 13.30 sati.