EKSTERNA MATURA

Shodno Odluci koju je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 15., 16. i 17. juna 2015. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:

15.06.2015. godine
– Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
– Fizika, sa početkom u 12,00 sati.

16.06.2015. godine
– Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
– Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
– Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati
– Informatika, sa početkom u 14,00 sati (u našoj školi nijedan učenik se nije izjasnio za polaganje ovog ispita).

17.06.2015. godine
– Engleski jezik (prvi strani jezik), sa početkom u 09,00 sati;
– Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
– Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.

MJESTO ODRŽAVANJA ISPITA U NAŠOJ ŠKOLI:
– Učenici IX-1 razreda ispite iz obaveznih predmeta i Biologije polagat će u kabinetu BHS jezika i književnosti u suterenu, a učenici IX-2 razreda ispite iz obaveznih predmeta i Biologije polagat će u kabinetu Tehničke kulture u suterenu.
– Ispit iz Fizike za ukupno 13 učenika bit će realiziran u kabinetu BHS jezika i književnosti u suterenu.
– Ispit iz Historije/Povijesti za ukupno 21 učenika bit će realiziran u kabinetu BHS jezika i književnosti u suterenu.
– Ispit iz Geografije/Zemljopisa za ukupno 26 učenika bit će realiziran u kabinetu Tehničke kulture u suterenu.
– Ispit iz Hemije/Kemije za 4 učenika bit će realiziran u kabinetu BHS jezika i književnosti u suterenu.