U skladu sa Školskim kalendarom za 2019/2020. godinu, u četvrtak, 23.04.2020. godine, nastava će se realizirati po rasporedu od ponedjeljka.