U ponedjeljak 14.09.2020. godine počinje redovna nastava za učenike od V do IX razreda.
Sada će svi učenici od I do IX razreda pohađati redovnu nastavu.
Učenici su podjeljeni u grupe uglavnom na osnovu toga da li dolaze u školu prijevozom (kombijem) ili pješke.
Prve sedmice nastavu u školi će pohađati grupa učenika koji u školu dolaze kombijem.
Razrednici su već obavijestitli  roditelje o nekim detaljima vezanim za nastavu u školi.
U nastavku možete pročitati te detalje  za učenike od I do IX razreda.
Učenici pred školu dolaze u 7 : 45. Redaju se u školskom dvorištu na mjestu određenom za njihovo odjeljenje.
Učenici razredne nastave (od I do IV razreda) nisu obavezni nositi zaštitne maske tokom realizacije nastavnog procesa (trajanja časa).
Prilikom ulaska i izlaska u školu i učionicu su svi obavezni nositi maske.
Ostali učenici su obavezni nositi maske.
Roditelj je dužan izmjeriti temperaturu djetetu prije dolaska u školu.
Ukoliko dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu ili neki od simptoma respiratorne ili crijevne infekcije ili roditelj posumnja na početak bolesti (malaksalost, kašalj, gubitak čula mirisa i okusa i sl.) NE DOVODITI GA U ŠKOLU, NEGO KONSULTOVATI NADLEŽNOG LJEKARA. Roditelj koji dovodi dijete NE ULAZI U ŠKOLU.
PREPORUKA je da djeca jedu prije dolaska u školu.
Roditelj je DUŽAN objasniti djetetu da ne posuđuje školski pribor i ne približava se više od 1,5 m.
Učenici imaju obezbijeđen prijevoz koji polazi u 7:30.
Povratak je nakon 4. časa i nakon 6. časa.