Poštovani,
Podsjećamo Vas da je termin posljednjih informacija sa razrednicima i konsultacija sa predmetnim nastavnicima i nastavnicama  u prvom polugodištu  u ponedjeljak,14. 12.  2015. godine  sa početkom u 17 sati.

Uprava škole