Informacije za  roditelje učenika od VI do IX razreda će se održati 13.02. 2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 17,00 sati.
Konsultacije sa predmetnim nastavnicima će se održati 27.02. 2017. godine (ponedjeljak), sa početkom u 17,00 sati.
Raspored informacija i konsultacija za roditelje učenika od I do IX razreda možete pročitati u nastavku.

Termini informacija i konsultacija