EKSTERNA MATURA

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevio donijelo je odluku da će u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo polaganje eksterne mature za učenike koji uspješno završe 9. razred u školskoj 2013/2014. godini biti 16., 17. i 18. juna 2014. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda).