VLADA KANTONA SARAJEVO DONIJELA ODLUKU
O KRITERIJIMA O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA : Najviše bodova nosi  eksterna matura

S obzirom da se bliže upisni rokovi učenika u srednje škole na području Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS Vlada Kantona na današnjoj sjednici je donijela Odluku sa kriterijima o upisu učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.

Promjene u sistemu vrednovanja znanja učenika za upis u srednje škole povlači i promjene kriterija i utvrđivanje novog koncepta ove Odluke. Ponuđeni model neće izazvati dileme učenika, roditelja i nastavnika jer je u prethodnom periodu Ministarstvo obavilo opsežno informisanje svih sudionika ovog procesa. Eksterna matura, koja se počinje primjenjivati od ove godine u osnovi mijenja polaganje prijemnog ispita u srednje škole. S tim da je Ministarstvo u pogledu minimalnih kriterija za upis u određene vrste škola (gimnazije, ekonomska škola i škole zdravstvene struke) neznatno povećalo minimalan broj bodova koje kandidat treba ostvariti da bi bio upisan u tu vrstu škole s ciljem da i rezultati eksterne maure budu jedan od odlučujućih faktora za upis. Eksterna matura se polaže iz predmeta koji su posebno značajni za određenu vrstu škole.

Navodimo neke od osnovnih kriterija za upis koji su predviđeni ovim aktom tako da će se upis učenika u srednje škole za školsku 2013 – 2014. godinu vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

a) općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;
b) uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu iz člana 9. ove odluke;
c) rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;
d) rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta, BiH, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Za kandidate koji konkurišu u srednje škole, broj bodova po osnovu rezultata postignutog na ispitima eksterne mature i uspjeha u osnovnoj školi utvrđuje se na slijedeći način:

a) Opći uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.
b) Uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu boduje se sa maksimalno 20
bodova, tako da se zbir ocjena dobijenih u VIII i IX razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole pomnoži sa brojem 0,67.
c)Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30 bodova, tako da se zbir bodova postignutih na ispitima eksterne mature pomnoži sa brojem 0,60.

Potreban broj bodova za upis u srednje škole izgleda ovako:

– Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati minimalno 75 bodova.
– Za upis u ekonomsku školu i škole zdravstvene struke učenik po svim osnovama mora imati minimalno 68 bodova.
– Za upis u ostale škole za zanimanja u četverogodišnjem trajanju obrazovanja učenik po svim osnovama mora imati minimalno 60 bodova.
– Za upis u trogodišnju školu se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova.

Kako je navedeno u ovoj odluci, ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta koji se boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjene iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda.

Cjelokupan sadržaj usvojene Odluke dostupan u prilogu 2. Prilog možete naći na www.monks.ba