Obavještavaju se učenici  da će se u ponedjeljak, 06.05.2013. godine nastava održati prema rasporedu od petka prema Instrukciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

   Napominjemo da je kalendarom za školsku 2012/2013. godinu predviđeno da su 01., 02. i 03. maj (srijeda, četvrtak i petak) nenastavni dani, odnosno 01. i 02. maj se obilježavaju kao državni praznik, a u petak 03.05.2013. godine neće biti realiziran redovan nastavni proces.