Na prigodan način u našoj školi obilježen je Dan ljudskih prava na časovima Odjeljenske zajednice kao i na časovima Historije, Građanskog obrazovanja, Društva/Kulture/Religije. Za tu priliku članovi sekcije CIVITAS sa nastavnicom Almirom Karčić napravili su i prigodne plakate i postavili ih u holu škole.

   Također, 10.12.2018. godine održan je ogledni čas iz Geografije (nastavnica Almira Karčić) na kojem je realizirana nastavna jedinica „Reljef Zemlje i oblici reljefa nastali djelovanjem unutrašnjih sila“ u VI-1 razredu te je i na tom času ukazano na Dan ljudskih prava.

   Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra.