U utorak, 18.06.2013. godine je objavljen Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2013/2014. godini.
Konkurs je otvoren od 18.06. do 01.07.2013. godine, odnosno sve srednje škole će i u ponedjeljak 01.07.2013. godine, do poslijepodnevnih časova (16,00 sati), primati potrebnu dokumentaciju učenika.

Kalendarom aktivnosti koji se odnosi na polaganje eksterne mature, ali i sve druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola, je predviđeno da se u periodu od 24. 06. do 26.06. 2013. godine provode aktivnosti u svim osnovnim školama, koje se odnose na izdavanje dokumentacije učenicima, kako bi mogli aplicirati u određenu srednju školu.

Sve navedene aktivnosti teku uobičajenim tempom i u svim osnovnim školama su trenutno u toku aktivnosti na ažuriranju pedagoške dokumentacije i evidencije, te će u najvećem broju osnovnih škola u srijedu 26.06.2013. godine biti podijeljene svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, tako da će učenicima ostati sasvim dovoljno vremena da dokumentaciju predaju u određenu srednju školu.

U školskoj 2013/2014. godini je planiran upis učenika u 135 odjeljenja prvih razreda, koja će brojati 20 učenika po odjeljenju. Plan upisa je urađen u skladu sa brojem učenika koju završavaju osnovno obrazovanje – 2618 učenika iz Kantona Sarajvo i oko 100 učenika iz drugih kantona ili učenika koji dolaze iz inostranstva, te se ne može desiti da će biti neupisanih učenika.

Od ukupnog broja planiranih mjesta u srednjim školama u prvi razred srednje škole će 29,62% učenika biti upisano u gimnazije, 17,04% u škole zdravstvene i ekonomske struke, 2,96% u umjetničke škole, te 50,37% u ostale srednje škole u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.

Preuzeto sa www.monks.ba