U srijedu, 13.03.2019. godine, u Hotelu Hills u Sarajevu (Butmirska cesta 18, Ilidža Sarajevo), u periodu 09.00 – 17.00 sati, održana je obuka za direktore škola „Uvod u ključne vještine i razvoj vještina rukovođenja“ u sklopu programa Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu.  Obuci je prisustvovao i direktor naše škole Kerim Fejzagić.
Direktori svih osnovnih škola su bili podijeljeni u grupe te su se kroz sesije radioničkog tipa upoznali sa konceptom vještina kritičkog mišljenja i rješavanja problema. Na ovaj način će dodatno razviti svoje pedagoške i liderske vještine kako bi mogli da podrže i inspirišu nastavnike da ove vještine integriraju u nastavnu praksu. Podršku su im pružali mentori, uz korištenje onlajn resursa.
Svake godine u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana će se dodjeljivati nagrade školama koje na najefikasniji način uvrste vještine kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja u nastavnu praksu.
Današnji dan obuke imao je sljedeći raspored.
Dnevni red:
09.00 – 10.30
Sesija 1 Zašto je potrebna promjena? Uvod u Okvir ključnih vještina British Councila
11.00 – 12.30
Sesija 2 Ključni aspekti kritičkog razmišljanja i rješavanja problema
13.30 – 15.00
Sesija 3 Ključni aspekti kritičkog razmišljanja i rješavanja problema
15.30 – 17.00
Sesija 4 Micro:bit i koding-klubovi
Nakon pomenutih sesija svim direktorima podjeljeni su micro:bit uređaji – džepni računari. Naša škola dobila je 20 ovih uređaja koje će djeca moći koristiti da kodiraju u okviru različitih predmeta za rješavanje svakodnevnih problema. Obuka će biti nastavljena i sutra.