Oglas za upis učenika u I razred za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu članova 54. 55 i 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine KS“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21) JU Osnovna škola „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo objavljuje

OGLAS ZA UPIS UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED JU OŠ ¨ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIƨ SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta 2022. godine navršilo pet i po godina života.

DRUGI UPISNI ROK POČINJE od 01. do 31. augusta 2022. godine.

ZA UPIS JE POTREBNO PRIBAVITI-ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE (član 57. stav 2. Zakona):

• Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
• Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
• Cerifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;
• CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2022/2023. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: os.hrid1@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Iza Hrida 15, Sarajevo (obrazac za prijavu se može preuzeti na web stranici škole: www.ossmeh.edu.ba ili u prostorijama škole).

Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole. Prijavni obrazac preuzmite klikom OVDJE.