U četvrtak, 13. 11. 2014. godine, u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, a u organizaciji Općinske organizacije Crvenog križa Stari Grad, održano je XVIII Općinsko takmičenje iz programa „Upozoravanje na mine“ sa početkom u 12,00 sati.
Na takmičenju su učestvovale ekipe šest osnovnih škola, a prvo mjesto osvojila je ekipa OŠ „Saburina“. Poredak je sljedeći:
1. OŠ „Saburina“,
2. OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“,
3. OŠ „Hamdija Kreševljaković“,
4. OŠ „Edhem Mulabdić“,
5. OŠ „Šejh Muhamed ef Hadžijamaković“,
6. OŠ „Vrhbosna“,
Našu školu predstavljali su učenici: Smajić Faris, Grbo Maida, Šehović Bakir i Skorupan Amer (zamjena). Učenike je pripremio i vodio nastavnik Mustafa Bičo.