INFORMATIKA

Općinsko takmičenje iz Informatike održano je u JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” 28. 03. 2015. godine sa početkom u 9,00 sati. Redoslijed školskih ekipa prema broju osvojenih bodova je sljedeći:
1. mjesto JU OŠ “Saburina” u sastavu Aiša Fočak, Amina Hajrić i Emira Ibrahimović sa ukupno osvojenih 90 bodova;
2. mjesto JU OŠ “Hamdija Kreševljaković” u sastavu Mirza Kadrić, Amina Fočak i Fatih Žgalj sa ukupno osvojenih 85 bodova.
3. mjesto JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u sastavu Nađa Alijagić, Mehmed Mulalić i Muhamed Zubčević sa ukupno osvojenih 55 bodova.
Našu školu predstavljali su učenici: Pojata Aldin, Hodžić Armin i Skenderović Hadis koje je pripremao i vodio nastavnik Emir Jasenčić. Ekipa je bila 6. sa osvojenih ukupno 30 bodova koliko je osvojila i ekipa JU OŠ “Edhem Mulabdić”.