PRVA POMOĆ


11.04. u subotu Općinsko takmičenje je održano u Osnovnoj školi “Saburina”. Prvo mjesto zauzela je Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija”. Naša škola je zauzela četvrto mjesto. Ekipu sa sačinjavali: Lejla Muharemagić /kapiten/,Rijad Kršo,Nedim Sokolović, Amila Mangafić,Lamija Bublin i Nidal Kobiljar. Učenike je pripremila voditeljica sekcije Prva pomoć, Elvedina Idrizović-Rožajac.
prvapomoć prvapomoć1