INFORMATIKA

U četvrtak, 22.03.2018. godine, u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, održano je Općinsko takmičenje iz Informatike. U ekipnom plasmanu poredak prve tri škole je sljedeći: 1. mjesto OŠ „Hamdija Kreševljaković“, 2. mjesto OŠ „Saburina“ i 3. mjesto OŠ „Edhem Mulabdić“ Našu školu predstavljali su učenici: Kadrispahić Elvir, Adna Karkelja i Salko Sabljica (zamjena Hana Zec). Učenike je pripremao nastavnik Jasenčić Emir.