ODBOJKA- djevojčice

Danas,16. 3. 2013. godine, u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, u sali za tjelesni odgoj područne škole „Sedrenik“,  održano  je  žensko  odbojkaško  takmičenje  osnovnih škola Starog Grada.

 Našu ekipu u sastavu: Nerma Turković, Emina Kukuljac, Amra Arapović, Ena Šljivo, Belma Hrvat, Lamija Burović, Irma Memić, Dženita Turković, Amela Mahović, Minja Čajo i Berina Vatrenjak pripremala je i vodila nastavnica Senija Hadžihajdić.
odbojka
Nažalost nismo se uspjeli plasirati  na prva tri mjesta.
Najbolja  je bila ekipa OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ koja je osvojila prvo mjesto, a drugo mjesto osvojila je ekipe iz OŠ  „Hamdija Kreševljaković“ i treće OŠ “Vrhbosna“. 
Organizator takmičenja bila je Služba za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad, a tri najbolje ekipe osvojile su diplome i pehare koje im je uručila pomoćnica načelnika, Amina Deljković.