11. i 12.01.2018. godine, četvrtak i petak, u JU OŠ „Aleksa Šantić“ održano je stručno usavršavanje za nastavnike tehničke kulture/osnova tehnike i informatike na temu „Osnove 3D modeliranja i printanja“. Iz naše škole edukaciji prisustvovao nastavnik Emir Jasenčić. Edukacija je realizirana u grupama koje su brojale po 20 nastavnika i trajala je dva dana. U skladu sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i nabavkom 3D printera za škole, održana je ova edukacija gdje su se kroz praktičan rad sa softverom za modeliranje i printanje nastavnici stekli znanja iz 3D prostornog okruženja, dizajniranja i izrade predmeta pomoću 3D printera. Prednost uključivanja 3D print tehnologije u nastavni program rada ima za cilj da kod nastavnika i učenika razvije znanje potrebno za povezivanje sa 3D virtualnim prostorom.