U subotu, 13. 10. 2018. godine  započela je realizacija novog projekta u sklopu nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za učenike sedmih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova sa područja Kantona Sarajevo. Planinarska škola je planirana da se realizira u dane vikenda (subota i nedjelja) u prvom i drugom polugodištu školske 2018/2019. godine, zavisno od vremenskih uslova.

Planirano je da svi učenici sedmih razreda posjete pet destinacija i to: Ormanj, Trebević, Crepoljsko, Bjelašnicu i Igman. Prevoz je obezbijeđen od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Svaki dan realizacije Planinarske škole podrazumijeva da oko 200 učenika boravi na jednoj od lokacija, što je ukupno 1000 učenika na pet lokacija dnevno.

Planinarska škola počela je ovog vikenda, realizacijom prvog vikenda i to u subotu i nedjelju 13. i 14. 10. 2018. Sve škole su upoznate sa rasporedom učenika, polazištima, satnicama i lokacijama za prvi vikend „Škole planinarstva“, kao i imenima planinarskih vodiča koji će biti u pratnji škola. Takođe, naveden je raspored škola/odjeljenja po autobusima i polazišta za svaku školu. Nakon provedenog postupka javne nabavke, prevoznik djece u ovom programu će biti „Centrotrans-Eurolines“, tako da je prevoz obezbijeđen za svaku od škola i svaki od izleta.

Program i plan „Škole planinarstva“ predstavljen je na aktivu profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja tako da su svi predmetni nastavnici u školama upoznati o realizaciji programa. Važne informacije su:

–          Po svakom odjeljenju u pratnji je jedan nastavnik.

–          Za grupu od 2 odjeljenja u pratnji je 1 planinarski vodič.

–          Za svaki od izleta u pratnji je i dodatni vodič – koordinator.

–          Obezbijeđena je i podrška GSS-a, kao i bolničari koji će biti u pratnji djece na izletima.

Nastavnici su dužni voditi evidenciju o prisustvu učenika za svaki izlet posebno te istu nakon realizacije programa dostaviti planinarskom vodiču – koordinatoru. Koordinatori nastavnika po općinama trebaju voditi evidenciju o nastavnicima za svaki izlet posebno.

   Nakon održanog roditeljskog sastanka u ponedjeljak, 08. 10. 2018. godine, roditelji učenika sedmog razreda naše škole su upoznati sa svim aktivnostima koje su planirane kao i time da pripreme i opreme svoju djecu u skladu sa uputama i vremenskim prilikama te da djeca ponesu dovoljno hrane i vode. U našoj školi ove godine postoji samo jedno odjeljenje sedmog razreda (VII-1) i broji 32 učenika. Saslasnost da učestvuju u „Školi planinarstva“ potpisalo je 12 roditelja. Nastavnica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja iz naše škole Adelina Čuljević vodila je naše učenike, a bila je i koordinator za općine Stari Grad i Centar. Planinarski vodič za našu grupu bio je Edin Hadžić. Učenici (11 učenika) su se okupili u 08,10 sati kod Bistričke stanica u pratnji nastavnice Adeline Čuljević  gdje je po njih došao autobus. Svi autobusi su došli na parking na lokaciji Brus oko 8,45 sati.  Uslijedile su potom pripreme te formiranje kolona te se krenulo prema Dobrim vodama, a pješačenje je trajalo oko 45 minuta. Na Dobrim vodama napravljen je odmor koji je trajao 20 minuta kada je uslijedilo predavanje na temu „Meteorologija i prehrana planinara“. Zatim je nastavljen uspon do Doma Trebević koji je trajao oko 45 minuta, a zatim ponovo odmor i predavanje na temu „O planinama, planine BiH“ Potom pješačenje se nastavlja do parkinga Ravne koje traje 25-30 minuta, te onda do bob staze gdje je napravljen odmor u trajanju od 20 minuta. Planinarenje je nastavljeno do Vidikovca  uz Apelovu cestu u trajanju od oko 25 minuta te je na Vidikovcu održan čas historije. U povratku se išlo do parkinga Ravne gdje učenici ulaze u autobuse i vraćaju se oko 14,30 sati do polazišta čime je prvi dan Planinarske škole s uspjehom završen. Posebno raduje činjenica da su svi učenici prošli ove svojevrsne tjelesne napore i aktivnosti  bez ozlijeda i nepredviđenih događanja.