U ponedjeljak, 10.06.2019. godine, započela je eksterna evaluacija u svim osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.

    Danas je realizirano testiranje iz nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, u III (trećem) i VI (šestom) razredu.

   Prvo je realizirana eksterna procjena znanja u  III-1 (trećem jedan) razredu. Testiranje je realizirano u kabinetu broj 1 i to (tokom drugog časa) u 08.50 sati, a potom realizirana je eksterna procjena znanja i u VI-1 (šestom jedan) razredu.  Testiranje je realizirano u kabinetima broj 25 i 26 (tokom drugog časa) u 09.40 sati.

   Rezultati su postavljeni na oglasnu ploču u 13.00 sati.