U ponedjeljak, 04.02.2019.godine, započela je realizacija projekta „Škola skijanja“ za sve učenike šestih razreda osnovnih škola u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. „Školu skijanja“ će pohađati oko 4000 učenika šestih razreda iz 65 osnovnih škola kao javnih ustanova Kantona Sarajevo. „Škola skijanja“ će biti realizirana u periodu od 04.02. do 15.03.2019. godine, s tim da se ista u sedmici održavanja EYOF-a od 11.02 – 15.02.2019. godine neće realizirati.

Realizacija je planirana u pet smjena (po pet dana), sa utvrđenim rasporedom škola/odjeljenja na dvije lokacije: Malo polje (Igman) i Babin do (Bjelašnica). U ovoj prvoj sedmici obuku će proći učenici naše škole i to u trajanju od pet radnih dana.      

   Voditelj obuke za naše učenike je nastavnica Adelina Čuljević, koja je i certificirani instruktor skijanja. Đacima je obezbjeđena osnovna skijaška oprema, prijevoz i ski karte, a ovisno o vremenskim prilikama oni će skijati na Malom polju na Igmanu. Uz nastavnicu, uvijek će kao ispomoć u realizaciji planiranih aktivnosti,  biti prisutno još najmanje dva uposlenika škole kao i direktor Kerim Fejzagić.

   Iz naše škole danas je obuci prisustvovalo devetnaest učenika.