Počelo je probno testiranje iz predmeta iz kojih će učenici polagat eksternu maturu.
Učenici naše škole prvi test su polagali u 9,00 sati iz Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti.U 11,00 sati učenici su polagali test iz fizike(izborni predmet).Rezultati iz ova dva predmeta će biti objavljeni tokom dana na oglasnoj ploči u holu škole, kao i dostavljeni Ministarstvu. U naredna dva dana učenici će pristupit polaganju ispita iz sljedećih predmeta prema utvrđenom rasporedu:
UTORAK 21.04.2015
9,00 sati -Matematika
11,0 sati 0-Historija/Povijest
13,00 sati -Geografija/Zemljopis

SRIJEDA 22.04.2015
9,00 sati -Engleski jezik
11,00 sati-Biologija
13,00 sati-Hemija